Jump to content

Jak sprawdzić adres ip?


Recommended Posts

Wydawać by się mogło, że jest to prosta sprawa, ale warto zawsze wrzucić taki poradnik, bo nie zawsze odpowiedź poszukaj w google jest najlepsza ;) W skrócie wspomnę tylko, że Adres IP to podstawowy parametr po którym następuje komunikacja między komputerami, oczywiście nie jest jedyny, ale należy wziąć pod uwagę, że jest najbardziej rozpowszechniony. Odpowiadając na pytania z tematu wrzucę parę komend które są podstawowe.

ipconfig - podstawowe polecenie które pokaże nam takie dane jak:

 • Stan połączenia (kabel podłączony/odłączony)
 • nazwa domeny (tzw. sufiks dns)
 • adres ip (v4/v6)
 • maskę podsieci
 • bramę domyślną

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : domena
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::e58c:e325:d6d3:b5f%11
  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 171.148.333.301
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 171.148.333.1

ipconfig /all - pokazuje to samo co poprzednio plus:

 • opis karty sieciowej
 • mac adres (adres fizyczny)
 • stan DHCP
 • informacje o dzierżawie adresu ip
 • adres serwera DHCP
 • dane o serwerach DNS
 • dane o serwerach WINS
 • stan netbios

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : domena
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connec
tion
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : B8-AC-6F-2B-FD-6A
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::e58c:e325:d6d3:b5f%11(Preferowane)

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 171.148.333.301(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.224.0
  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 3 czerwca 2011 10:22:55
  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 21 czerwca 2011 14:40:03
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 171.148.333.1
  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 171.148.333.1
  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 246983791
  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-14-35-D8-3E-B8-AC-6F-2B-FD-6A

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 171.22.24.177
                    171.22.24.178
  Podstawowy serwer WINS. . . . . . : 171.22.24.177
  Pomocniczy serwer WINS. . . . . . : 171.22.24.178
                    171.22.32.115
                    171.22.32.125
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Pełna specyfikacja polecenia ipconfig:

SPOSÓB UŻYCIA:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [karta] | /release [karta] |
                 /renew6 [karta] | /release6 [karta] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid karta |
                 /setclassid karta [identyfikator_klasy] ]|
                 /showclassid6 karta |
                 /setclassid6 karta [identyfikator_klasy] ]

gdzie
  karta        Nazwa połączenia
            (dozwolone symbole wieloznaczne * i ?, patrz przykłady)

  Opcje:
    /?        Wyświetla ten komunikat pomocy.
    /all       Wyświetla pełne informacje o konfiguracji.
    /release     Zwalnia adres IPv4 podanej karty.
    /release6    Zwalnia adres IPv6 podanej karty.
    /renew      Odnawia adres IPv4 podanej karty.
    /renew6     Odnawia adres IPv6 podanej karty.
    /flushdns    Przeczyszcza bufor programu rozpoznawania nazw DNS.
    /registerdns   Odświeża wszystkie dzierżawy DHCP i rejestruje
            ponownie nazwy DNS.
    /displaydns   Wyświetla zawartość buforu programu rozpoznawania
            nazw DNS.
    /showclassid   Wyświetla wszystkie identyfikatory klas DHCP
            dozwolone dla karty.
    /setclassid   Modyfikuje identyfikator klasy DHCP.
    /showclassid6  Wyświetla wszystkie identyfikatory klas DHCP IPv6
            dozwolone dla karty.
    /setclassid6   Modyfikuje identyfikator klasy DHCP IPv6.


Domyślnie są wyświetlane tylko adres IP, maska podsieci i brama domyślna dla
każdej karty związanej z protokołem TCP/IP.

Jeśli dla parametrów Release i Renew nie zostanie określona nazwa karty,
zwolnieniu lub odnowieniu ulegną dzierżawy adresów IP dla wszystkich kart
związanych z protokołem TCP/IP.

Jeśli dla parametrów Setclassid i Setclassid6 nie zostanie określony
identyfikator klasy, wówczas identyfikator klasy zostanie usunięty.

Przykłady:
  > ipconfig            ... Pokazuje informacje
  > ipconfig /all         ... Pokazuje informacje szczegółowe
  > ipconfig /renew        ... Odnawia adresy IP wszystkich kart
  > ipconfig /renew EL*      ... Odnawia adresy IP połączeń o nazwach
                     zaczynających się od EL
  > ipconfig /release *lok*    ... Zwalnia adresy IP wszystkich
                     pasujących połączeń,
                     np. "Połączenie lokalne 1" lub
                       "Połączenie lokalne 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Pokazuje informacje o wszystkich
                     przedziałach
  > ipconfig /allcompartments /all ... Pokazuje informacje szczegółowe
                     o wszystkich przedziałach
Link to post
Share on other sites

Może jakieś szczegółowe info o wykorzystywaniu komend w celu śledzenia trasy pakietu i nie tylko? Korzystając z okazji - jak odróżnić zewnętrzne IP od wewnętrznego? Czy trzeba "ośmieszać się" i pytać dostawcy, czy może wnikać w komentarze o dostawcy na Google?

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...