Jump to content

Recommended Posts

Specjalizujemy się w komunikacji naukowej, szczególnie dotyczącej wsparcia edytorskiego i tworzenia contentu naukowego.

Zapewniamy fachową pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych (redakcja, recenzja, korekta, skład i obróbka graficzna, druk na życzenie, itp.), udostępniamy i aktywnie promujemy publikację w środowiskach naukowych i akademickich oraz wśród użytkowników Internetu. Wszystkie podejmowane działania mają na celu jak najszersze udostępnianie i promocję wyników badań (także optymalizację pod kątem wyszukiwarek i katalogów, czyli ASEO), włącznie z sylwetką samego badacza i dziedziną w ramach której działa (academic PR), akademicki networking oraz szeroką promocję i komentowanie badań na forum społecznym.

Przygotowanie, opracowanie i redakcja tekstów – usługi Editorial assistant – konsultacje merytoryczne w zakresie:

• analizy wyników badań i dyskusje,

• artykuły naukowe / konferencyjne,

• case study,

• doradztwo naukowe – konsulting,

• ebooki + ich promocja w Internecie

• eseje naukowe,

• korekty stylistyczne i gramatyczne,

• książki + jej promocja w Internecie,

• materiały na konferencje,

• monografie naukowe,

• prezentacje naukowe,

• promocja profilu naukowca w Internecie

• publikacje naukowe / konferencyjne,

• publikowanie artykułów w Internecie i serwisach społecznościowych dla naukowców

• raporty naukowo – techniczne,

• referaty,

• sporządzanie ankiet, wywiadów i innych narzędzi badawczych,

• tłumaczenia naukowo – specjalistyczne,

• wydajemy także ebooki i książki współpracując z liczącymi się polskimi wydawnictwami naukowymi,.

• wyszukiwanie i selekcję materiałów źródłowych,

• zakup materiałów z zagranicznych baz danych i repozytoriów.

Pomagamy w języku: Polskim, Angielskim i Niemieckim / inne wg. życzenia …

http://publikacje-naukowe.eu/

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...